Bevist unntak fra Arkimedes lov

Den underliggende fysikken Worldpower Energys energimaskin WAPO er bygget på er basert på nettopp dette unntaket fra Arkimedes lov.
Nå har det anerkjente tidsskriftet Fra Fysikkens Verden (FFV), medlemsbladet til Norsk Fysisk Selskap publisert en artikkel som drøfter dette.

Artikkelen kan lastes ned og leses, under.

Klima, det viktigste i Stortingsvalget 2021

Vi står midt i et skifte, med en pågående energirevolusjon hvor vi beveger oss bort fra olje, kull og gass, og over til fornybar energi. Men for å hindre farlige klimaendringer, må vi øke farten i omstillingen.
Med vår unike WAPO-teknologi sitter vi på løsningen på problemet, og kan bidra til å sikre planeten ren, fornybar energi og en bærekraftig fremtid. 

Lørdag 4. september deltok WorldPower Energy på politikermøte på CoLab Larvik med Finansminister Jan Tore Sanner. Tilstede var også Lene Westgaard-Halle, stortingsrepresentant for Høyre, samt Larviks ordfører, Erik Bingedal. Fomålet var å snakke med lokale gründere og gjøre seg kjent med hva som foregår av innovasjon i Larvik, særlig med tanke på fremtidens arbeidsplasser. 

«Dette var et godt initiativ. Det er viktig at våre politikere til enhver tid er oppdatert på hva som skjer av banebrytende og bærekraftig utvikling, og at det igjen legger premissene for diskusjon og fremtidige handlingsplaner«, sier Bendik Bø, oppfinner, grunnlegger og CVO hos WorldPower Energy.
«Vi opplevde at vårt prosjekt ble møtt med både interesse og respekt, og at ønsket om løpende kontakt og oppfølging var stor«.

WorldPower Energys produksjonsenhet har fått navn

Etter mye brainstorming og gode diskusjoner landet vi på et navn som vi mener er både unikt, forklarende og funksjonelt: 

WAPO (opprinnelse: water power) 

Dette betyr at WorldPower Energys produksjonsenheter, som baserer seg på WAPO teknologi, heretter vil bli omtalt som et WAPO system. 

 WAPO SYSTEM 

Den unike WAPO teknologien er kjernen i vår produktutvikling, og et WAPO system kan bestå av en WAPO Basic eller en WAPO Advanced

WAPO Basic er vår standardmodell. Det unike med WAPO Basic er de klassiske fysiske prinsippene som maskinen er basert på og som resulterer i en meget kostnadseffektiv energimaskin. WAPO Basic baserer seg kun på trykkforskjeller, og egner seg særlig for små og mellomstore installasjoner. 

WAPO Advanced baserer seg også på trykkforskjeller (tilsvarende WAPO Basic), men som her videre overføres til potensiell energi i oppdrift og gravitasjon, og som derfor egner seg best for de største installasjonene, særlig installasjoner som befinner seg på åpent hav. 

Ved å følge linken kan du lese mer om vår revolusjonerende energiløsning!

Vann – vår viktigste ressurs

Stiftelsen Trygg i vannet, er en veldedig stiftelse, som jobber drukningsforebyggende. Stiftelsen drives av ett styre. Stiftelsen har som formål å gi barn trygghet og vannglede, i ved og på vann. Det er ingen krav for deltagerne å konkurrere, eller annen form for «konkurransepress», men de barna og ungdommene som ønsker, har muligheten og får tilbud om dette. Vårt ønske er å ha opplæringen i småbassengene, for å kunne gi ett godt tilbud i nærmiljøet.  Overskudd fra siftelsen, går til utdanning av nye instruktører, så flere skal få tilbud om å bli trygge i vannet.

WorldPower Energy er stolt sponsor og støttespiller av stiftelsen Trygg i Vannet og deres viktige arbeid.

Å bygge fremtidens energiløsning

Året som har gått

Ett år har gått siden WorldPower Energy (WPE) inviterte hele Larvik til å bli med på et stort eventyr. 
4. juni 2020 gikk selskapet ut i lokalavisen ØP med nyheten – verdens beste idé, fremtidens energiløsning, skulle realiseres, og til det trengtes det kapital. 
Lokale småaksjonærer ble invitert til å være med på prosjektet for å sikre en lokal forankring og tilknytning, i tillegg til å dekke behovet for kapital for videreutvikling og drift av selskapet og prosjektet WorldPower Energy. 
Allerede dagen etter, 5. juni, var den første bestillingsblanketten signert og sendt inn, og flere fulgte etter.
Folkeaksjekampanjen førte til gode resultater økonomisk, men ikke minst genererte kampanjen stor interesse og engasjement. Folks kjennskap til, og forståelse av prosjektet, økte betydelig, både lokalt og nasjonalt.
 Siden den gang har det gått slag i slag for selskapet, som startet med én manns, oppfinner og grunnlegger Bendik Bø, lidenskap for smarte oppfinnelser, og hans visjon om å løse det eksisterende problemet rundt utnyttelsen av havet og dets stille vann, og enorme ressurs i oppdrift og tyngdekraft.
I dag, et år senere, består WorldPower Energy (WPE) av et lite, men solid team med seks teammedlemmer. Alle med ulik bakgrunn, erfaring og tverrfaglig kompetanse.

Dersom du skulle beskrevet dette siste året med noen få ord, hva ville du fremhevet?

Det har vært et helt utrolig og fantastisk år. Det føles som vi opererer på et helt nytt nivå, med rå teknologi, som vil gi enorme gevinster for verdenssamfunnet. Det har også vært en stor opplevelse å kunne bygge opp selskapet, og WPE teamet, akkurat slik vi har ønsket det selv. 

Hva har vært den viktigste lærdommen for deg som leder og for selskapet?

Teknologien blir ikke bedre enn selskapet, og selskapet blir ikke bedre enn teknologien… Dette er noe som har kommet tydelig frem for meg gjennom dette året. 
Jeg føler vi har gått fra å være en liten gründerbedrift, til å faktisk kunne bli et internasjonalt selskap på sikt. Det er både realistisk, og innenfor rekkevidde å se for seg at WPE blir en anerkjent, viktig og ledende aktør i det globale energibildet.
Vi i WPE ser svært få begrensninger – vi skal dekke alle land, og vi tar det som en selvfølge at WPE skal være tilgjengelig globalt i fremtiden. Samtidig er vi ganske bestemt på at WPEs hovedkontor (HQ) og tilhørende tech-senter skal beholdes i Larvik.

Har det vært noen avgjørende øyeblikk?

Det har det absolutt – opptil flere. Særlig da de fysiske prinsippene bak teknologien ble bevist, i desember 2020. Det har også vært en rekke avgjørende øyeblikk underveis, hele veien. Særlig var det i tidsrommet fra 10. juli og til begynnelsen av oktober 2020 en lang prosess hvor det var kort mellom oppnådde milepæler tilknyttet de fysiske prinsippene bak teknologien og utviklingen. 
Det har også vært avgjørende å få inn riktig og god arbeidskraft, og å etablere et solid team med ulik kompetanse, tidlig i prosessen. Vi har vært flinke til å forutse hvilken kompetanse selskapet ville få bruk for i fremtiden, og hentet den inn før behovet ble prekært.
Dette har vært avgjørende for å kunne forme selskapet – for å bygge og styrke selskapets identitet og merkevare. Det å være forberedt og «føre var» er ekstremt viktig inn i en situasjon hvor man skal skape noe nytt. Dette bidrar til effektivisering for selskapet, sikrer kvalitet i alle ledd og har sørget for at jeg som oppfinner har kunnet fokusere hovedsakelig på den teknologiske utviklingen, og ivaretatt min rolle som en visjonær leder for selskapet.
Vi ser særlig nå i ettertid hvor bra og riktig disse valgene har vært.

Hva har vært mest utfordrende?

COVID-19 har som for alle andre vært en reell bekymring. Stort sett har det dreid seg om begrensninger relatert til tilgang til menneskelige ressurser hos vår leverandør Westcon Olvondo, reiseforbud samt noe forlenget leveringstider. 
Samtidig har COVID-19 gjort oss en tjeneste ved å at det har sørget for at vi har holdt tempoet nede, på et sunt nivå. Det er begrenset hvor høyt tempo du kan holde uten at det går på bekostning av kvaliteten på prosessene. 
Har man dårlig tid og haster fremover, er det økt sannsynlighet for at det blir tatt lettvinte løsninger, og risikoen for å gå glipp av de små og avgjørende optimaliseringsmulighetene underveis, øker. 
Når man har god tid er det enklere å være tilstede i samtlige prosesser. Det skapes rom og ro for å tenke, analysere og optimalisere, og på den måten komme frem til de beste løsningene.
WPE har vært heldig å ha tilgang til den kapitalen vi har behøvd. Det er ikke alle gründerbedrifter forunt, men for meg har det vært et viktig fokus, å holde jevn strøm av kapital for å sørge for at målet nås. Dette har vi fått til hele veien, og har ført til gode resultater.

Hvilke valg er du mest stolt av?

Jeg er mest stolt av hvordan vi har bygget opp en organisasjon, måten vi har hentet inn kapital og hva vi har brukt kapitalen på. Valgene vi har tatt rundt kapitalinnhenting har gitt oss såpass mye frihet i oppbyggingen og utviklingen av selskapet, at vi i dag har en velfungerende organisasjon og team, som er akkurat slik jeg ønsket meg. 
Teknologien har utviklet seg raskere og har blitt bedre enn det jeg kunne drømme om da jeg stod med den første fungerende hjemmelagde prototypen i hendene, vinteren 2020. 
Til tross for at vi har hatt et rolig og sunt tempo på vårt arbeid, og bevisst har valgt en arbeidsmetode uten for mye ytre press og stress, kunne jeg aldri drømt om at vi skulle klare å utvikle teknologien så raskt som vi har gjort, og at det skulle kunne bli så bra, som det har blitt i dag. 
Jeg er enormt stolt av måten vi jobber på alle sammen, og det løfter oss inn i fremtiden.

Hvordan er det egentlig å drive frem fremtidens energiløsning?

Det er ekstremt motiverende!
Det er en litt uvirkelig opplevelse, men som i aller høyeste grad er virkelig. Heldigvis så er vi så fokuserte på det vi driver med at vi ikke tenker altfor langt frem. Vi tar et skritt om gangen, og det gjør at vi er veldig til stede i alt vi driver med.

Hvor er dere nå?

Nå er vi midt i byggeprosessen.
Vi bygger faktisk verdens første WorldPower Energy energimaskin! 
Vi ser nå hvor bra dette er, og hvor godt det hydrauliske systemet vi benytter oss av for å utvinne energi, som en kraftoverføring, fungerer. Det er denne kraftoverføringen vi jobber med å tilpasse og optimalisere nå. Når den første prototypen er ferdig skal vi i gang med skalering, for å jobbe med større krefter.

Hvordan ser veien ut fremover nå? 

Veien ser jo veldig lovende ut. Vi er svært fornøyde med hva vi har på plass så langt, med tanke på hvordan teknologien og konstruksjonen ser ut. Vi er jo også ekstra fornøyde med at det ser ut til å være svært få begrensninger rundt skalering av WPEs energimaskin samt økning i antall.

Vi er inne i siste måned før sommerferien – har du en annen følelse nå sammenlignet med før sommeren i fjor?

Forrige sommer var vi jo i en helt annen fase. Nå er vi inne i en ren byggeprosess. Vi har det vi behøver for å bygge selskapet videre. Jeg hadde en veldig god følelse i fjor, men jeg må innrømme at jeg naturligvis har en enda bedre og tryggere følelse i år – en følelse av at det vi har drømt om, det skjer nå, og vi lykkes! 

Prosjektert og realisert kostnad for energi

Samtidig gjennomførte Lazard Ltd, verdens ledende firma innen finansiell rådgivning og kapitalforvaltning, rådgiver om fusjoner, oppkjøp, restrukturering, kapitalstruktur og strategi, sin årlige grundige studie som sammenligner energikostnadene fra forskjellige generasjonsteknologier og kostnadene ved energilagringsteknologier for ulike systemer og enheter.
Deres siste rapport «LAZARD’S LEVELIZED COST OF ENERGY ANALYSIS—VERSION 14.0» ble nylig offentliggjort og samsvaret mellom tallene fra denne og våre egne utregninger er bemerkelsesverdige, med en differanse på kun 1,8%! 

Dette er en viktig indikator på at WorldPower Energy teamet besitter kunnskap og kompetanse av høy kvalitet og er nøyaktige i arbeidet med innhenting av data og bruk av kilder for våre beregninger, som igjen gir realistiske resultater. 
Vi er svært fornøyd med denne bekreftelsen som skaper en trygghet i eget arbeid, også fremover. 

Ved å følge linken kan du lese mer om vår revolusjonerende energiløsning!

Jordens dag hver dag, hos WorldPower Energy

Verden trenger stadig mer energi. Samtidig er klimautfordringene et av de viktigste problemene verden må løse, konkretisert gjennom Paris-avtalens ambisjoner. For å kunne tilby verden tilgang på energi, men samtidig begrense og bremse klimaendringer, som særlig er et resultat av fossil energibruk og klimagassutslipp, må vi ta utgangspunkt i de ressursene vi allerede har tilgjengelig i dag. 

Med de mulighetene som ligger i WorldPower Energys innovative energiløsning er vårt verdiløfte å være en anerkjent, viktig og ledende aktør i det globale energibildet, med grobunn i kreativitet og innovasjon, forankret i bærekraft. Selskapets mål er å bli verdens mest foretrukne leverandør av installasjoner til strømproduksjon,
å være en ledende leverandør av fornybar energi og være i front hva angår optimalisering av nullutslipps strømproduksjon globalt. 

«Om jeg klarer å løse problemet rundt utnyttelsen av havet – dets stille vann, og enorme ressurs i oppdrift og tyngdekraft, vil det ha enorm betydning for verden. Den potensielle positive effekten av en slik løsning er det som driver meg fremover», sier Bendik Bø, oppfinner av WorldPower Energy.

Hydraulisk løsning for kraftoverføring

Det jobbes særlig med optimalisering og bygging av det hydrauliske systemet for kraftoverføring. Det er, som alltid, viktig for selskapet å hente inn riktig kompetanse i form av erfarne og dyktige samarbeidspartnere.
Med egen Hydraulikkansvarlig, Jostein Bø, nå med på laget øker kvaliteten på dette arbeidet.
Jostein har lang erfaring innen off-shore bransjen og har vært innom samtlige ledd fra boredekksarbeider til boresjef (Toolpusher) – sistnevnte stilling blant annet for verdens største riggselskap, TransOcean.
Med sin brede kompetanse, lange erfaring og sitt store kontaktnett er Jostein et viktig tilskudd for WorldPower Energy.

Ordet hydraulikk kommer fra ordet hydro, som betyr «vann». I et hydraulikkanlegg bruker vi likevel ikke vann, men hydraulikkolje eller hydraulikkvæske til å styre en mekanisk prosess ved hjelp av styringsenheter. I motsetning til luft kan ikke oljen komprimeres. Det gjør at vi får et svært stabilt system. Oljen hindrer også korrosjon i det hydrauliske systemet. Hydraulikk brukes blant annet til kraftoverføring, støtdemping og servo på styring og bremser på kjøretøy, styring av sylindere til ulike typer maskiner og styringssystem på større båter.

Ved å følge linken kan du lese mer om vår revolusjonerende energiløsning!