Nyheter

world power energy i hvit med transparent bakgrunn
Klima, det viktigste i Stortingsvalget 2021
Stortingsvalget nærmer seg med stormskritt og det er liten tvil om at årets «heteste» tema er klima. For WorldPower Energy er det viktig å jobbe med å spre informasjon og øke kunnskapsnivået til politikerne, uavhengig av politisk standpunkt, samt andre interessenter, om WorldPower Energys revolusjonerende energiløsning.

Vi står midt i et skifte, med en pågående energirevolusjon hvor vi beveger oss bort fra olje, kull og gass, og over til fornybar energi. Men for å hindre farlige klimaendringer, må vi øke farten i omstillingen.
Med vår unike WAPO-teknologi sitter vi på løsningen på problemet, og kan bidra til å sikre planeten ren, fornybar energi og en bærekraftig fremtid. 

Lørdag 4. september deltok WorldPower Energy på politikermøte på CoLab Larvik med Finansminister Jan Tore Sanner. Tilstede var også Lene Westgaard-Halle, stortingsrepresentant for Høyre, samt Larviks ordfører, Erik Bingedal. Fomålet var å snakke med lokale gründere og gjøre seg kjent med hva som foregår av innovasjon i Larvik, særlig med tanke på fremtidens arbeidsplasser. 

«Dette var et godt initiativ. Det er viktig at våre politikere til enhver tid er oppdatert på hva som skjer av banebrytende og bærekraftig utvikling, og at det igjen legger premissene for diskusjon og fremtidige handlingsplaner«, sier Bendik Bø, oppfinner, grunnlegger og CVO hos WorldPower Energy.
«Vi opplevde at vårt prosjekt ble møtt med både interesse og respekt, og at ønsket om løpende kontakt og oppfølging var stor«.