Om oss

world power energy i hvit med transparent bakgrunn

WorldPower Energys utvikling

Fra tegnebordet til fremtidens energiløsning

2015-2020

Fra iDé til virkelighet

Den aktive perioden med utvikling av det som vi i dag kjenner som WorldPower Energys teknologi begynte allerede i 2015.
Det var da Bendik Bø, oppfinner og grunnlegger av selskapet, gjorde alvor av å forsøke å løse det eksisterende problemet rundt utnyttelsen av havet og dets stille vann, og enorme ressurs i oppdrift og tyngdekraft.

Parallelt med familieliv og jobb, bestod årene fra 2015 til 2020 av mye tankevirksomhet, tegning og utregning for Bendik. Det ble mange lange nattetimer ved kjøkkenbordet og på kontoret, med tilegning av kunnskap om vann og dets egenskaper, samt innhenting av tidligere forskning og fysiske teorier. I denne perioden var Bendik jevnlig i kontakt med professorer og andre fagfolk på subsea, både nasjonalt og internasjonalt. Dette for å utfordre sin egen oppfinnelse ved å sammenligne med eksisterende løsninger og annen pågående forskning, og på denne måten avdekke eventuelle feil.

Gjennom disse årene med utprøving av de fysiske prinsippene, med kontinuerlig justering og optimalisering, kom Bendik stadig nærmere det som skulle bli selve teknologien bak WorldPower Energy.
Høsten 2019 satt Bendik igjen med det han da mente kunne være selve
løsningen på problemet. Bendik bygget da en hjemmelaget prototype basert på denne løsningen, og tok den med seg til Trondheim og NTNUs vannkraftlaboratoriet for testing av de fysiske prinsippene. Til Bendiks store begeistring fungerte prototypen akkurat som forventet og ønsket. 

Dette øyeblikket markerer starten på det virkelige eventyret.

wpe skisser i sorte streker
"Jeg hadde en idé jeg gikk og tenkte på. Så tenkte jeg litt til, før jeg bestemte meg for å gjøre noe med det... Nå gjør vi det!"
Bendik Bø
Oppfinner og Grunnlegger av WorldPower Energy

2020

WorldPOWER AS blir etablert

17. Januar leveres patentsøknad på siste teknologien inn til Norsk Patentstyret, og i februar bli moderselskapet WorldPower AS etablert. Prosjektet WorldPower Energy er nå offisielt, og arbeidet med å finne strategiske samarbeidspartnere og investorer blir igangsatt. 

INNHENTING AV KAPITAL

For å sikre selskapets videre vekst var innhenting av kapital i denne fasen viktig, og det ble iverksatt en noe uvanlig folkeaksjekampanje i juni. 
Dette førte til gode resultater økonomisk, men ikke minst genererte kampanjen mye interesse og engasjement. Folks kjennskap til, og forståelse av, prosjektet økte betydelig, både lokalt og nasjonalt.

Interessentdialog og nettverksbygging

Sommermånedene består av spennende og viktige møter, og samtaler med viktige interessenter i både privat og offentlig sektor.  Det er viktig for WorldPower Energy å etablere god kontakt og relasjoner med strategiske støttespillere og samarbeidspartnere.

fullt fokus på teknologi

Tre studenter fra NTNU bidrar gjennom sommeren med sin kompetanse, og bistår med maskinell tegning og beregning av energiproduksjon, og det er både inspirerende og nyttig å ha dem med på laget. 

NORSK PATENT I BOKS

I august når WorldPower Energy en viktig milepæl da Norsk Patentstyret innvilger selskapets patentsøknad, som betyr at WorldPower Energy vil bli tildelt norsk patent på sin opphavsoppfinnelse – en svært viktig anerkjennelse å få. 
Arbeidet med de internasjonale patentsøknadene er allerede i gang.

Bekreftelse fra UVENTET HOLD

Som en del av det pågående researcharbeidet kom selskapets Tekniske Leder, Gagi Peskovic, over to rapporter. Rapportene er fra to ulike universiteter i USA, fra henholdsvis 2005 og 2014, og bekrefter de fysiske prinsippene som WorldPower Energys unike energiløsning baserer seg på. Forskerne bak disse rapportene hadde med sitt arbeid kun som formål å bevise et unntak fra Arkimedes lov, uten noen konkret idé om videre bruk av konseptet. 
WorldPower Energy har, helt uavhengig av disse rapportene, jobbet frem sin løsning, optimalisert teknologien og tatt konseptet videre til konstruksjon. Det som allikevel gjør disse rapportene interessante og spennende er nettopp det at de underbygger selskapets konsept, som skaper en trygghet i arbeidet fremover. 

world power energy logo blå og grønn skrift
WorldPower Energy – miljøvennlig og ren energiprodusent 
Espen Barth Eide foran Colab bygg i gult
"Et konsept som har fremtiden for seg!"
Espen Barth Eide
Energi- og miljøpolitisk talsperson, Arbeiderpartiet

KOMPETANSEHEVING

WorldPower Energys hovedfokus er på videreutviking og optimalisering av teknologien, samt møtevirksomhet med større investorerer og samarbeidspartnere, men det blir også utført viktig arbeid med selskapets organisasjonsutvikling. Gjennom høsten 2020 blir WorldPower Energys team etablert med egen PR- og markedsansvarlig, Teknisk Leder, ansvarlig for SHA, YM og Kvalitet, samt Prosjektleder. Det dannes et lite, men solid team bestående av mennesker med ulik bakgrunn, erfaring og tverrfaglig kompetanse.

PRODUKSJONSAVTALE I BOKS

 
November 2020 inngår WorldPower Energy en produksjonsavtale med Westcon Olvondo, en underleverandør av selskapets samarbeidspartner Sustainable Energy. Westcon Olvondo holder til på Vestlandet, mer spesifikt på Rubbestadneset i Bømlo, og er en totalleverandør av miljøvennlige og innovative løsninger med over 100 års produksjonshistorie å vise til. 
 

PROOF OF CONCEPT

Allerede fra begynnelsen av november er Westcon Olvondo i full gang med bygging og testing, med estimert «proof of concept» medio Desember.
Etter mange gode diskusjoner ved tegnebordet, og noen nyproduserte deler, sto vi endelig igjen med den optimale løsningen for testing i vann.
Den 17. desember får vi beskjeden vi har ventet på. Med samarbeidspartner Sustainable Energy og leverandør Westcon Olvondo tilstede blir det foretatt en test på 7 meters dyp fra kaia på Rubbestadneset i Bømlo. Jubelen er stor når testen med prototypen fult utstyrt med undervannskamera, gjennomføres over all forventning!

Fem menn foran vindu med hav i bakgrunnen
"Det er flott at WorldPower Energy viser oss den tilliten det er å utarbeide en testrigg for første prototype. Det er spennende å få være med å bidra ved en så viktig milepæl i prosjektet. Westcon Olvondo ser også store muligheter for samarbeid ved en fullskalaproduksjon!"
Sigbjørn Innvær
Driftsleder, Westcon Olvondo
Tre menn med hjelm på bryggekanten over vannet
"Det er jo en drøm når alt fungerer første gang, akkurat slik det var planlagt både i tankene og på tegnebordet!"
Bendik Bø
Oppfinner og Grunnlegger av WorldPower Energy​

2021

Overgangen til fase 2

Verden står fortsatt midt i en utfordrende situasjon og for første gang påvirker COVID-19 restriksjonene også WorldPower Energys arbeid.
Planen var å starte det nye året med fult fokus på byggeprosessen av første full-skala prototype hos selskapets leverandør Westcon Olvondo på Vestlandet allerede i uke 1, men dette må utsettes.
WorldPower Energys team utnytter tiden sammen på kontoret godt med fokus på organisasjonsutvikling, strategi og møtevirksomhet. Tiden benyttes også til forberedelser for gjennomføringen av pilotprosjektet med første fungerende full-skala prototype, og optimalisering av byggeprosessen. 

EKSKLUSIV VAREMERKERETTIGHET

I januar mottar WorldPower Energy beskjed fra Oslo Patentkontor om at selskapet tildeles enerett til varemerke. Fra og med 7. januar 2021 besitter selskapet enerett til varemerket WorldPower Energy®, som inkluderer både navn og logo i sin helhet for de varene og/eller tjenestene varemerketer registrert for.
Patentbeskyttelse og varemerkerettighet er svært viktig for å beskytte selskapets teknologi, både nåværende og fremtidig, identitet og omdømme, og gir en trygghet for selskapets nåværende og fremtidige investorer.

Mann med briller og stripete skjorte bak en laptop
world power energy logo blå og grønn

Følg reisen vår videre!

Vi setter stor pris på at du titter innom våre hjemmesider for å følge reisen vår videre, men du finner WorldPower Energy også på Facebook, Instagram, LinkedIn og YouTube. 
På disse kanalene holder vi våre følgere oppdatert på hva som
skjer gjennom de ulike fasene av prosjektet, og selskapets utvikling.