Løsningen

world power energy i hvit med transparent bakgrunn

WorldPower Energy – by nature
Produsent av ren og miljøvennlig energi

Havet dekker 70% av planetens overflate og er en nesten ubegrenset energikilde som i dag knapt blir utnyttet. World Power Energy har kommet opp med en unik løsning som skaper store overskudd av energi gjennom å utnytte samspillet mellom tyngdekraft og oppdriften i vann.

Revolusjonerende energiløsning

Egentlig handler dette om noe du kjenner godt til. 
Dersom du prøver å trykke en badeball ned i vannet, møter du motstand. Svømmer du med ballen ned mot bunnen og slipper den opp, vil ballen skyte fart. Det er kraften fra ballens bevegelse opp mot overflaten vi utnytter.

Forskjellen er at vår løsning får ballen ned til bunnen uten at det koster energi, ved at ballen faller fritt ned gjennom et luftrør – altså uten motstand – ved hjelp av tyngdekraften. Hele prosessen gjentas igjen og igjen, og vi henter ut energi både på vei ned og på vei opp.

Som en viktig bonus for miljøet vil alt vann som går gjennom våre systemer, ledes gjennom filtre som renser det for mikroplast – og mikroplasten vil deretter håndteres på en forsvarlig måte.

WorldPower Energy er fremtidens energiløsning.

UNIK TEKNOLOGI

Med tre ulike trykksystemer kan vi benytte et høyere trykksystem til å presse ut vann til et lavere trykksystem. Vi skaper et like stort rom som flyteelementet i oppdriftsmaskinen krever for å komme ut tilbake i havet, helt uavhengig av dybde.
På denne måten har vi ikke brukt energi på å få flyteelementet ut i havet.
Gjennom denne løsningen transformeres potensiell energi til oppdriftsenergi, videre fra oppdriftsenergi til mekanisk energi, og deretterfra mekanisk energi til strøm.
Noe av det mest unike med løsningen vår er utnyttelsen av konstant tilstedeværelse av hydrostatisk trykk i vann.
Dette betyr konstant tilgang til og utnyttelse av energi.

PatentbeskytteLse

Den 17. august 2020 mottok WorldPower Energy den gode nyheten fra Norsk Patentstyret om at selskapets patentsøknad var blitt innvilget og at WorldPower Energy blir tildelt norsk patent.
WorldPower Energy patentsøker nyutviklet teknologi løpende, og sikrer på denne måten både dagens, og fremtidig teknologi. 
Både selskapet og teknologien har vært patentbeskyttet gjennom hele utviklingsfasen, med løpende søknader som har avløst hverandre.
WorldPower Energy er patentsøkt i alle land. 

eksklusiv varemerkerettighet

Fra og med 7. januar 2021 besitter selskapet enerett til varemerket WorldPower Energy®, som inkluderer både navn og logo i sin helhet for de varene og/eller tjenestene varemerketer registrert for.

wpe gul konstruksjon under vann
WorldPower Energys løsning skaper enorme overskudd av energi gjennom å utnytte samspillet mellom tyngdekraft og oppdriften i vann.
world power energy logo blå og grønn

Fremtidens energiløsning

Med de mulighetene som ligger i WorldPower Energys innovative energiløsning
er vårt verdiløfte å være en anerkjent, viktig og ledende aktør i det globale energibildet,
med grobunn i kreativitet og innovasjon, forankret i bærekraft.
Selskapets mål er å bli verdens mest foretrukne leverandør av installasjoner til strømproduksjon,
å være en ledende leverandør av fornybar energi og være i front hva angår
optimalisering av nullutslipps strømproduksjon globalt.