Løsningen

world power energy i hvit med transparent bakgrunn

WorldPower Energy – by nature
Produsent av ren og miljøvennlig energi

Havet dekker 70% av planetens overflate og er en nesten ubegrenset energikilde som i dag knapt blir utnyttet. World Power Energy har kommet opp med en unik løsning som skaper store overskudd av energi gjennom å utnytte samspillet mellom tyngdekraft og oppdriften i vann.

KLASSISK FYSIKK, UNIK TEKNOLOGI

WAPO kraft er et resultat av banebrytende teknologi basert på klassisk fysikk, men brukt på en ny og unik måte.

Klassisk fysikk – Arkimedes lov
For nesten 2300 år siden formulerte Arkimedes en lov om kraften som oppstår som et resultat av trykk-kreftene fra en væske som virker på nedsunkede gjenstander. Dette ble tidligere referert til som Arkimedes’ lov og postulater, og blir i dag omtalt som Arkimedes’ lov i lærebøker i fysikk.

Arkimedes’ lov kan uttrykkes som en ligning som relaterer oppdriftskraften til produktet av væsketetthet, tyngdekraften og volumet til den nedsunkede gjenstanden, og er formulert som:

«Når en gjenstand er helt eller delvis nedsunket i en væske, vil en kraft fra væsken virke på gjenstanden. Kraften er rettet oppover mot gravitasjonen, og har en konstant størrelse som tilsvarer tyngden av væsken som har blitt fortrengt av gjenstanden».

Unntaket fra Arkimedes lov
Teamet bak WorldPower Energy har, som de første i verden, bekreftet og bevist en praktisk utnyttelse av et unntak fra Arkimedes lov som tilsier at trykk kan fjernes.

Den underliggende fysikken Worldpower Energys energimaskin, WAPO, er bygget på er basert på dette unntaket fra Arkimedes lov.

Prinsippet unntaket er bygget på har selskapet i sitt prosjekt klart å ta i bruk i praksis ved å kombinere løsninger med trykkforskjeller og presis og korrekt konstruksjon inn i en energimaskin. Utnyttelsen av dette unntaket tillater oss å skape netto energi fra trykket i vann.

Gjennom selskapets løsning transformeres potensiell energi til mekanisk energi, og videre til elektrisk strøm – WAPO kraft.

Det er Gagi Peskovic, matematiker, fysiker og teknisk leder i selskapet Worldpower AS, som har utledet matematikken som bekrefter unntaket fra Arkimedes lov.

Les artikkelen «Unntak fra Arkimedes’ lov: Oppdrift eller neddrift?» publisert i Norsk Fysisk Selskaps medlemsblad, Fra Fysikkens Verden (FFV).

WorldPower Energys løsning skaper enorme overskudd av energi gjennom å utnytte samspillet mellom tyngdekraft og oppdriften i vann.

DEN TEKNOLOGISKE UTVIKLINGEN

For et oppstartsselskap som utvikler ny teknologi må det ligge en grunnleggende forståelse av at det bedrives en rekke mer eller mindre komplekse prosesser, også kalt problemløsning. Problemløsning er å analysere og omforme et problem, løse det og vurdere gyldigheten. Dette er en pågående prosess i enhver virksomhet som driver med forskning, teknologiutvikling og oppfinnelser.

For Worldpower Energy var utgangspunktet i den teknologiske utviklingen en oppdriftsmaskin. En energimaskin som skulle kunne produsere strøm ved hjelp av tyngdekraft og oppdrift i vann.

Oppdriftsmaskinens konstruksjon kunne brytes ned til kombinasjoner av unike løsninger, som blant annet besto av en uutforsket del av fysikken, en ukjent men avgjørende faktor for å produsere energioverskudd fra oppdriftsmaskinen.

Selskapets tekniske avdeling hadde en hypotese om denne ukjente faktoren, og det ble derfor satt stort fokus og allokert mye ressurser på å teste ut denne hypotesen ved hjelp av en prototype (i testskala). Ved hjelp av kreative metoder og systematisk forskning, kombinert med utvikling av prototypen, i perioden 01.09.2020 til 01.10.2021, fikk teknisk avdeling endelig bekreftet hypotesen som resulterte i det beviste unntaket fra Arkimedes lov, november 2021.

Heretter ble prototypen videreutviklet på en slik måte at unntaket fra Arkimedes lov ble benyttet i praksis, for strømproduksjon.

Ytterligere testing og optimalisering gjennom våren 2022 ga indikasjoner på at konstruksjonen av oppdriftsmaskinen kunne forenkles og reduseres til en separat og mindre komplisert strømproduserende enhet. Det er dette vi i dag kjenner som Worldpower Energys energimaskin, WAPO.

wpe gul konstruksjon under vann

Illustrasjonsbilde av den opprinnelige oppdriftsmaskinen, utgangspunktet for Worldpower Energys teknologi.

PatentbeskytteLse

Den 17. august 2020 mottok WorldPower Energy den gode nyheten fra Norsk Patentstyret om at selskapets patentsøknad var blitt innvilget og at WorldPower Energy blir tildelt norsk patent.
WorldPower Energy patentsøker nyutviklet teknologi løpende, og sikrer på denne måten både dagens, og fremtidig teknologi. 
Både selskapet og teknologien har vært patentbeskyttet gjennom hele utviklingsfasen, med løpende søknader som har avløst hverandre.
WorldPower Energy er patentsøkt i alle land. 

eksklusiv varemerkerettighet

Fra og med 7. januar 2021 besitter selskapet enerett til varemerket WorldPower Energy®, som inkluderer både navn og logo i sin helhet for de varene og/eller tjenestene varemerketer registrert for.

world power energy logo blå og grønn

Fremtidens energiløsning

Med de mulighetene som ligger i WorldPower Energys innovative energiløsning
er vårt verdiløfte å være en anerkjent, viktig og ledende aktør i det globale energibildet,
med grobunn i kreativitet og innovasjon, forankret i bærekraft.
Selskapets mål er å bli verdens mest foretrukne leverandør av installasjoner til strømproduksjon,
å være en ledende leverandør av fornybar energi og være i front hva angår
optimalisering av nullutslipps strømproduksjon globalt.