Vår visjon

world power energy i hvit med transparent bakgrunn

WorldPower Energy – by nature
Produsent av ren og miljøvennlig energi

WorldPower Energy er et resultat av én manns lidenskap for smarte oppfinnelser og en visjon om å løse det eksisterende problemet rundt utnyttelsen av havet og dets stille vann, og enorme ressurs i oppdrift og tyngdekraft.
Formålet er å sikre planeten ren, fornybar energi og en bærekraftig fremtid. 

Et økende behov for fornybar energi

Det er ingen tvil om at verden har et økende behov for energi.
Samtidig er klimautfordringene et av de viktigste problemene verden må løse, konkretisert gjennom Paris-avtalens ambisjoner. 
Det grønne skiftet med realisering av lavutslippssamfunnet, betyr en enorm omstilling og energiomlegging, globalt. Klimaavtalen er svært ambisiøs, men helt nødvendig, og sammen med FNs bærekraftsmål, danner den et normativt kompass som legger føringer for både myndigheter og næringsliv (www.nho.no). 

For å kunne tilby verden tilgang på energi, men samtidig begrense og bremse klimaendringer, som særlig er et resultat av fossil energibruk og klimagassutslipp, må vi ta utgangspunkt i de ressursene vi allerede har tilgjengelig i dag.
Vi må vurdere hvilke av disse som er fornybare nok til å kunne benyttes videre, og dermed imøtekomme de viktige bærekraftsmålene. 

Med havet som ressurs

I havet ligger uante og fantastiske muligheter for ren og fornybar energi – også i vann som ikke er i bevegelse.
WorldPower Energy er et resultat av én manns lidenskap for smarte oppfinnelser og en visjon om å løse det eksisterende problemet rundt utnyttelsen av havet, og dets stille vann og enorme ressurs i oppdrift og tyngdekraft. Formålet er å sikre planeten ren, fornybar energi og en bærekraftig fremtid.

– Om jeg klarer å løse problemet rundt utnyttelsen av havet – dets stille vann, og enorme ressurs i oppdrift og tyngdekraft, vil det ha enorm betydning for verden. Den potensielle positive effekten av en slik løsning er det som driver meg fremover, sier Bendik Bø, oppfinner og grunnlegger.

INDRE MOTIVASJON er nøkkelen til suksess

Dette er historien om en oppfinner som gjennom sitt sterke engasjement, sin kunnskap og holistiske filosofi, har bygget opp selskapet til det det er i dag. Med de mulighetene som ligger i WorldPower Energys innovative energiløsning er selskapets verdiløfte å være en anerkjent, viktig og ledende aktør i det globale energibildet, med grobunn i kreativitet og innovasjon, forankret i bærekraft. 

grunnleggende forretningsfilosofi 
og etisk forretningsdrift

Det er visjonen og filosofien til WorldPower Energys oppfinner som legger grunnlaget for selskapets videre drift.
Kreativitet og vilje til å alltid utvikle seg er verdier selskapet er stolte av.
Menneskene som er involvert i WorldPower Energy jobber alle etter en felles idé og filosofi om at det viktigste fokuset er å søke optimalisering av prosesser og løsninger i samtlige ledd, og i alle steg, i utviklingen av vår teknologi og selskap.

bærekraftig verdiskaping

WorldPower Energy skal som produsent av ren og miljøvennlig energi bidra til å redusere klimagassutslipp og lokal forurensing, og gjøre verden til et renere og bedre sted å være. Selskapet skal være en synlig og aktiv bidragsyter, og følge internasjonale klimaforpliktelser med det formål å sørge for at internasjonale klimamål nås.

Vår grunnleggers bevisste holdning til etisk forretningsdrift og en helhetlig og bærekraftig samfunnsutvikling skal føres videre. Våre verdier og visjon er vår identitet og skal komme til syne i alt vi gjør, og sikrer at vi leverer løsninger med høyeste kvalitet.

Bendik bø i blå boblejakke på kaikanten i Larvik
"Om jeg klarer å løse problemet rundt utnyttelsen av havet - dets stille vann, og enorme ressurs i oppdrift og tyngdekraft, vil det ha enorm betydning for verden. Den potensielle positive effekten av en slik løsning er det som driver meg fremover"
Bendik Bø
Oppfinner og Grunnlegger av WorldPower Energy.
Blått hav med skjært og himmel
world power energy logo blå og grønn

Vårt samfunnsansvar

WorldPower Energy sitt samfunnsansvar er å drive selskapet på en ansvarlig og bærekraftig måte.
Selskapet bidrar til en positiv samfunnsutvikling gjennom å tilby et produkt som bidrar til å redusere forurensning, og sørger for at verden får tilgang til ren og miljøvennlig energi. Alt vi gjør skal ha med seg bærekraftsaspekter som helse, arbeidsmiljø, ytre miljø, kvalitet og hederlig forretningsatferd.