Bevist unntak fra Arkimedes lov

Den underliggende fysikken Worldpower Energys energimaskin WAPO er bygget på er basert på nettopp dette unntaket fra Arkimedes lov.
Nå har det anerkjente tidsskriftet Fra Fysikkens Verden (FFV), medlemsbladet til Norsk Fysisk Selskap publisert en artikkel som drøfter dette.

Artikkelen kan lastes ned og leses, under.