Prosjektert og realisert kostnad for energi

Samtidig gjennomførte Lazard Ltd, verdens ledende firma innen finansiell rådgivning og kapitalforvaltning, rådgiver om fusjoner, oppkjøp, restrukturering, kapitalstruktur og strategi, sin årlige grundige studie som sammenligner energikostnadene fra forskjellige generasjonsteknologier og kostnadene ved energilagringsteknologier for ulike systemer og enheter.
Deres siste rapport «LAZARD’S LEVELIZED COST OF ENERGY ANALYSIS—VERSION 14.0» ble nylig offentliggjort og samsvaret mellom tallene fra denne og våre egne utregninger er bemerkelsesverdige, med en differanse på kun 1,8%! 

Dette er en viktig indikator på at WorldPower Energy teamet besitter kunnskap og kompetanse av høy kvalitet og er nøyaktige i arbeidet med innhenting av data og bruk av kilder for våre beregninger, som igjen gir realistiske resultater. 
Vi er svært fornøyd med denne bekreftelsen som skaper en trygghet i eget arbeid, også fremover. 

Ved å følge linken kan du lese mer om vår revolusjonerende energiløsning!