Nyheter

world power energy i hvit med transparent bakgrunn
Prosjektert og realisert kostnad for energi
I begynnelsen av Oktober 2020 utførte vår egen tekniske leder, matematiker og fysiker, Gagi Peskovic, beregninger relatert til Levelized Cost Of Energy (LCOE), som sier noe om hvor mye en energimaskin koster i kr/kWh. Jo lavere LCOE, jo mer kostnadseffektiv er energimaskinen. Bakgrunn for utregningene var naturligvis å sammenligne WorldPower Energys egen teknologi med dagens eksisterende fornybare energikilder.

Samtidig gjennomførte Lazard Ltd, verdens ledende firma innen finansiell rådgivning og kapitalforvaltning, rådgiver om fusjoner, oppkjøp, restrukturering, kapitalstruktur og strategi, sin årlige grundige studie som sammenligner energikostnadene fra forskjellige generasjonsteknologier og kostnadene ved energilagringsteknologier for ulike systemer og enheter.
Deres siste rapport «LAZARD’S LEVELIZED COST OF ENERGY ANALYSIS—VERSION 14.0» ble nylig offentliggjort og samsvaret mellom tallene fra denne og våre egne utregninger er bemerkelsesverdige, med en differanse på kun 1,8%! 

Dette er en viktig indikator på at WorldPower Energy teamet besitter kunnskap og kompetanse av høy kvalitet og er nøyaktige i arbeidet med innhenting av data og bruk av kilder for våre beregninger, som igjen gir realistiske resultater. 
Vi er svært fornøyd med denne bekreftelsen som skaper en trygghet i eget arbeid, også fremover. 

Ved å følge linken kan du lese mer om vår revolusjonerende energiløsning!