Videreutvikling av WorldPower Energys innovative energiløsning

Fokuset er fortsatt på videre utvikling og bygging av vår innovative løsning og systemet i sin helhet. Viktige faktorer som funksjon, holdbarhet, vedlikeholdsbehov og det totale kostnadsbilde vurderes kontinuerlig i denne prosessen og legger grunnlaget for optimalisering mot ferdig strømproduksjonsenhet. 

Nå tar WorldPower Energy teamet velfortjent påskeferie, men arbeidet fortsetter for fullt i uke 14. 

WorldPower Energy inn i nye lokaler på ærverdige Alfred Andersen

Fra etableringen av selskapet, for nøyaktig et år og én måned siden i dag, 18. Februar 2020, og gjennom hele det første året var WorldPower Energy en del av kontorfellesskapet CoLab Larvik. CoLab er et coworkingspace midt i Larvik sentrum, som tilbyr fleksible løsninger for personer og bedrifter i alle faser. Fokuset er på å skape et miljø der man hjelper og støtter hverandre, i arbeidet med å etablere, drive og utvikle virksomheter. Tiden hos CoLab var svært viktig for WorldPower Energy, og mange viktige bekjentskap og samarbeid ble etablert som et resultat av selskapets tid der.

At WorldPower Energy har store planer og hårete mål har aldri vært noen hemmelighet. At selskapet nå har sitt hovedkontor på gamle Alfred Andersen i Larvik, med tilhørende verksted, og med produksjonslokaler på Rubbestadneset, er en viktig milepæl. Det reflekterer selskapets seriøsitet og tyngde, tross ung levealder.

Alfred Andersen startet i 1893 i Larvik, og ble et stort verksted i Vestfold med hele landet som marked. Produktene ble tilpasset de til enhver tid største markeder, fra hvalfangstens behov til oljeindustrien eller byggnæringen.

Med det enorme fabrikkanlegget og tilhørende bygninger ligger det store muligheter for å tilrettelegge for produksjon av WorldPower Energys strømproduserende enheter i fremtiden – en mulighet WorldPower Energy ser positivt på å utforske videre.

Ved å følge linken kan du lese mer om vår revolusjonerende energiløsning!

Takk til UTD Larvik for flott skilt.