Nyheter

world power energy i hvit med transparent bakgrunn
Jordens dag hver dag, hos WorldPower Energy
I dag, 22. april er det internasjonal Earth Day, Jordens Dag på norsk - en årlig dag med arrangementer over hele verden til støtte for miljøvern. Som fremtidig produsent av ren og miljøvennlig energi står miljøvern på agendaen hver dag hos WorldPower Energy.

Verden trenger stadig mer energi. Samtidig er klimautfordringene et av de viktigste problemene verden må løse, konkretisert gjennom Paris-avtalens ambisjoner. For å kunne tilby verden tilgang på energi, men samtidig begrense og bremse klimaendringer, som særlig er et resultat av fossil energibruk og klimagassutslipp, må vi ta utgangspunkt i de ressursene vi allerede har tilgjengelig i dag. 

Med de mulighetene som ligger i WorldPower Energys innovative energiløsning er vårt verdiløfte å være en anerkjent, viktig og ledende aktør i det globale energibildet, med grobunn i kreativitet og innovasjon, forankret i bærekraft. Selskapets mål er å bli verdens mest foretrukne leverandør av installasjoner til strømproduksjon,
å være en ledende leverandør av fornybar energi og være i front hva angår optimalisering av nullutslipps strømproduksjon globalt. 

«Om jeg klarer å løse problemet rundt utnyttelsen av havet – dets stille vann, og enorme ressurs i oppdrift og tyngdekraft, vil det ha enorm betydning for verden. Den potensielle positive effekten av en slik løsning er det som driver meg fremover», sier Bendik Bø, oppfinner av WorldPower Energy.