WorldPower Energy

WorldPower Energy teamet

Bendik Bø

Grunnlegger og daglig leder

Bendik er daglig leder og grunnlegger av Worldpower AS. Han er lidenskapelig opptatt av fysiske funksjoner, fremfor alt betydelige fysiske utfordringer med stort potensiale.

Bendik startet Worldpower AS i februar 2020 etter å ha løst de fysiske utfordringene i dette konseptet , og har en brennende interesse for å ferdigstille prosjektet med det formål å bidra til en renere energiproduksjon globalt.

Gagi Peskovic

Sivilingeniør (masterstudent)

Gagi studerer sivilingeniør innenfor maskin, med spesialisering innenfor risikoanalyse (kjent som INDØK) på Universitetet i Stavanger. Gagi har siden juli 2020 jobbet tett med Bendik og WorldPower Energy, med hovedansvar for utregning samt tegning og konstruksjon. 

Parallelt med sin heltidsstilling hos WorldPower Energy startet Gagi på siste året av sin mastergrad, august 2020.

Mathilde Halvorsen

Praktikant

Mathilde er praktikant hos WorldPower Energy, som en del av sine studier. Hun er nå på sitt siste år av en Bachelor i Skipsfart og Logistikk på Universitetet i Sørøst-Norge på Bakkenteigen i Vestfold, og planlegger og skrive Bacheloroppgaven sin om WorldPower Energy. 

Mathilde vil bidra med forkunnskapen hun har opparbeidet seg via studiene, og kunne teste sin teoretiske kunnskap i praksis, hos WorldPower Energy. 

"Nå er det et grønt skifte i den maritime næringen, og hos WorldPower Energy får jeg muligheten til å følge utviklingen på nært hold!", sier Mathilde.

Trond Løvaas

Styreleder