WorldPower Energy

WorldPower Energy - Løsningen

Bendik's briefing - lær mer om den unike WorldPower Energy løsningen

Revolusjonerende energiløsning

WorldPower Energy jobber for å tilby en bærekraftig og fremtidsrettet energiproduksjon som sikrer og støtter regjeringens langsiktige planer om en effektiv og klimavennlig energiforsyning. Vår rolle begrenser seg til å produsere strøm og forsyne strategiske samarbeidspartnere og leverandører.

WorldPower Energy tilbyr en revolusjonerende energiløsning, gjennom å skape nytt rom under høyt trykk.

Denne innovative løsningen gjør at vi med tre ulike trykksystemer kan bruke det høyere trykket, som en kraft, til å trykke ut vann i det lavere trykket. Vi skaper et like stort rom som flyteelementet i oppdriftsmaskinen krever for å komme ut tilbake i havet, helt uavhengig av dybde. På denne måten har vi ikke brukt energi på å få flyteelementet ut i havet. Gjennom denne løsningen transformeres potensiell energi til oppdriftsenergi, videre fra oppdriftsenergi til mekanisk energi, og deretter fra mekanisk energi til strøm.

Det mest unike med denne løsningen er at det er den konstante oppdriften i havet, som bestandig er tilstede, som utnyttes. Hvilket betyr konstant utnyttelse av energi.


Patentbeskyttet

WorldPower Energy er patentsøkt i alle land, og at vi har vært patentbeskyttet under hele utviklingsfasen, med løpende søknader som har avløst hverandre. WorldPower Energy er derfor godt beskyttet og vil være det fremover, både med utgangspunkt i dagens og fremtidens teknologi. 

Den 17. august 2020 mottok WorldPower Energy den gode nyheten fra Norsk Patentstyret at vår patentsøknad har blitt innvilget og at WorldPower Energy blir tildelt norsk patent.