Kjell T. Bjønnes

world power energy i hvit med transparent bakgrunn
Kjell Bjønnes med rutete skjorte i sort hvitt

Kjell Tidemann Bjønnes

Prosjektleder

Kjell har siden Desember 2020 vært engasjert som Prosjektleder hos WorldPower Energy AS. 
Kjell er utdannet sivilingeniør med lang erfaring fra petroleumsbransjen og marin virksomhet,
samt flere større, landbaserte prosjekter og leveranser, også internasjonalt.


Kjell ser frem til å bruke egen erfaring fra oppstartsvirksomhet som bidrag til effektiv og sunn utvikling av WorldPower Energy, og selskapets prosjekter. Samtidig er det både engasjerende og givende å være med på å bygge opp noe helt nytt, teknisk og kommersielt, der innovasjon og nytenking er essensielt.

Kjell har stort fokus på etablering, implementering og etterlevelse av gode rutiner for Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø (SHA), Kvalitetsstyring (KS) og Ytre Miljø (YM) hos WorldPower Energy.