Nyheter

world power energy i hvit med transparent bakgrunn
WorldPower Energy innvilges eksklusiv varemerkerettighet
Fra og med januar 2021 besitter selskapet enerett til varemerket WorldPower Energy® som inkluderer både navn og logo i sin helhet for de varene og/eller tjenestene varemerket er registrert for.

Patentbeskyttelse og denne typen varemerkerettighet er svært viktig for å beskytte selskapets teknologi, både nåværende og fremtidig, identitet og omdømme. 
Patentbeskyttelse og registrert varemerke gir også økt trygghet for selskapets investorer.

world power energy logo blå og grønn skrift