WorldPower Energy

WorldPower Energy - Vår historie

WorldPower Energys posisjon i energimarkedet

Det stilles store krav til fremtiden energiproduksjon, samtidig som det vil være utfordrende å produsere nok kraft. Det er klare miljø- og klimamål i Norge og globalt. Utvikling av vår nye innovativ teknologi vil ta steget videre fra kjente ressurser som olje, gass, vannkraft, vind, sol og bølgekraft. Fysikk og tyngdekraft i vann, gjør at enorme ressurser som allerede finnes kan utnyttes.​

WorldPower Energy løser denne utfordringen.


Vår rolle i Norge og globalt

Norge har en sentral rolle og vil bidra til en dramatisk reduksjon av globale klimautslipp med ny teknologi. Fossile energikilder som kull, olje og gass dekker 75% av dagens energibehov – sol og vind 2%.

«Kraft til endring», regjeringens stortingsmelding om energipolitikk mot 2030. Hovedbudskapet i meldingen er at forsyningssikkerhet, klima og næringsutvikling må sees i sammenheng for å sikre en effektiv og klimavennlig energiforsyning.

WorldPower Energys rolle er å produsere energi med ny, innovativ og bærekraftig teknologi, sammen med strategiske samarbeidspartnere og kjente strømleverandører.


Veien hit, og fremover

Siden 2015 har menneskene bak Worldpower AS jobbet med utvikling av oppfinnelsen og teknologien. Selskapet ble etablert i starten av 2020, og i løpet av høsten 2020 vil vi bygge ferdig samt teste prototype 3.

I løpet av Q2 2021 vil løsningen være ferdig til produksjon av strøm i stor skala.


Vårt samfunnsansvar

WorldPower Energy sitt samfunnsansvar er å bidra til å være en ledende produsent av fornybar energi i et globalt perspektiv, med grobunn i innovasjon og entreprenørskap. Strategiske samarbeidspartnere i dag: SIVA, Innovasjon Norge, Norsk Katapult, Silicia og Oslo Patentkontor.